Algemene voorwaarden

AVG - Privacyverklaring en toestemmingsformulier - Bezoekers

Mevrouw, Meneer,

Om uw recht op privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en om te voldoen aan EU-verordening 2016/679, wil RND vzw u informeren dat uw persoonlijke gegevens werden verzameld. Deze persoonlijke gegevens bevatten de nodige informatie om u te identificeren of contact met u op te nemen: familienaam, voornaam, postadres en e-mail.

Deze gegevens zijn verzameld om u te kunnen registreren in het project  "De Ardense Bossen", gecoördineerd door RND vzw en u alle informatie met betrekking tot dit project toe te sturen, evenals alle andere brochures, nieuwsbrieven informatiefolders met betrekking tot de sector van het bostoerisme in Wallonië, uitgegeven door RND.

Uw informatie wordt opgeslagen in een beveiligde omgeving, alleen toegankelijk voor:  • de RND-medewerkers die formeel hebben ingestemd de vertrouwelijkheid van al deze informatie te respecteren • het personeel van de gegevensverwerker SCRL Damnet in Belgrado, verantwoordelijk voor de integriteit, het onderhoud en de bescherming van onze server en al zijn componenten, inclusief onze databases.

De respectieve gegevensbeheerders van uw persoonsgegevens zijn de Directie van RND, de Directie van het routeringsbedrijf Ateliers Cambier en de Directie van SCRL Damnet.

De gegevensbeheerder van RND en zijn gegevensverwerkers nemen alle passende maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Alle details van de verrichtingen (inclusief datum, tijd, operator, ontwerp, raadpleging, wijziging, verwijdering) uitgevoerd in onze databases zijn vastgelegd in een auditbestand dat alleen toegankelijk is voor de gegevensbeheerder van RND in geval van geschil of vermoeden van een gegevenslek of overtreding.

RND maakt uw persoonlijke gegevens niet bekend aan derden en publiceert geen enkel van uw persoonlijke gegevens.

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang deze relevant zijn om de doeleinden te realiseren waarvoor we ze hebben verzameld.

In overeenstemming met de voorschriften betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens, kan u toegang krijgen tot uw persoonlijke informatie, deze corrigeren of verwijderen door contact met ons op te nemen per post, e-mail of telefoon (RND vzw, 17c rue de la fontaine, 6900 Marche - Tel: 084 32 08 40 - mail: info@rnd.be)

AVG - Privacyverklaring en toestemmingsformulier - Leden

Mevrouw, Meneer,

Om uw recht op privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en om te voldoen aan EU-verordening 2016/679, wil RND vzw u informeren dat uw persoonlijke gegevens werden verzameld. Deze persoonlijke gegevens bevatten de nodige informatie om u te identificeren of contact met u op te nemen: familienaam, voornaam, postadres en e-mail.

Deze gegevens zijn verzameld om u te kunnen registreren in het project  "De Ardense Bossen", gecoördineerd door RND vzw en u alle informatie met betrekking tot dit project toe te sturen, evenals alle andere brochures, nieuwsbrieven informatiefolders met betrekking tot de sector van het bostoerisme in Wallonië, uitgegeven door RND.

Uw informatie wordt opgeslagen in een beveiligde omgeving, alleen toegankelijk voor:  • de RND-medewerkers die formeel hebben ingestemd de vertrouwelijkheid van al deze informatie te respecteren • het personeel van de gegevensverwerker SCRL Damnet in Belgrado, verantwoordelijk voor de integriteit, het onderhoud en de bescherming van onze server en al zijn componenten, inclusief onze databases.

De respectieve gegevensbeheerders van uw persoonsgegevens zijn de Directie van RND, de Directie van het routeringsbedrijf Ateliers Cambier en de Directie van SCRL Damnet.

De gegevensbeheerder van RND en zijn gegevensverwerkers nemen alle passende maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Alle details van de verrichtingen (inclusief datum, tijd, operator, ontwerp, raadpleging, wijziging, verwijdering) uitgevoerd in onze databases zijn vastgelegd in een auditbestand dat alleen toegankelijk is voor de gegevensbeheerder van RND in geval van geschil of vermoeden van een gegevenslek of overtreding.

RND maakt uw persoonlijke gegevens niet bekend aan derden en publiceert geen enkel van uw persoonlijke gegevens.

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang deze relevant zijn om de doeleinden te realiseren waarvoor we ze hebben verzameld.

In overeenstemming met de voorschriften betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens, kan u toegang krijgen tot uw persoonlijke informatie, deze corrigeren of verwijderen door contact met ons op te nemen per post, e-mail of telefoon (RND vzw, 17c rue de la fontaine, 6900 Marche - Tel: 084 32 08 40 - mail: info@rnd.be)